USZ 2014/72, CRvB 16-01-2014, ECLI:NL:CRVB:2014:57, 13/1908 MAW e.v.

Inhoudsindicatie

Opschorting beslistermijn, Dwangsom

Samenvatting

Essentie en samenvatting: Het stond de minister vrij om eenzijdig een datum vast te stellen waarop appellanten gelegenheid kregen te worden gehoord. Uit de gedingstukken en het verhandelde ter zitting komt naar voren dat de minister de wens had om in overleg met de gemachtigde van appellanten een datum te bepalen voor de hoorzitting. Deze wens, hoe sympathiek ook, doet niet af aan de verplichting om binnen de beslistermijn een beslissing op bezwaar te nemen. Door pas op 1 juni…

Verder lezen
Terug naar overzicht