USZ 2015/398, Hoge Raad 30-10-2015, ECLI:NL:HR:2015:3177, 14/05346

Inhoudsindicatie

Onbetaald verlof, Nederlandse werkgever, Werkzaamheid in Oostenrijk, Van toepassing zijnde wetgeving

Samenvatting

Essentie en samenvatting: De HR verzoekt het HvJ uitspraak te doen over de volgende vragen.

1. Moet Titel II van Verordening nr. 1408/71/EEG zo worden uitgelegd dat een in Nederland wonende werknemer die zijn werkzaamheden normaliter in Nederland verricht en die gedurende drie maanden onbetaald verlof geniet, geacht wordt tijdens die periode (mede) werkzaamheden in loondienst in Nederland te blijven verrichten indien (i) …

Verder lezen
Terug naar overzicht