USZ 2017/326, CRvB 30-06-2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2226, 15/501 WIA (met annotatie van E. van den Bogaard)

Inhoudsindicatie

Inzet medisch deskundigen in WIA-zaken, Arrest Korosec

Samenvatting

Essentie en samenvatting: Uit het arrest Korosec (EHRM 8 oktober 2015, ECLI:CE:ECHR:2015:1008JUD007721212) volgt dat de rechter compensatie moet bieden als een partij in een nadeliger positie verkeert ten opzichte van de andere partij. In navolging van dat arrest zet de Raad uiteen hoe de rechter moet omgaan met zaken waarin de overheid zich beroept op een advies van een eigen medisch deskundige, in dit geval…

Verder lezen
Terug naar overzicht