USZ 2017/329, CRvB 28-07-2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2770, 16/3477 ZW (met annotatie van E. van den Bogaard)

Inhoudsindicatie

Inzet medisch deskundigen in WIA-zaken, Arrest Korosec

Samenvatting

Essentie en samenvatting: Geen sprake van oneerlijk proces en strijd met art. 6 EVRM, omdat het appellant aan financiële middelen zou ontbreken om zelf een advies van een deskundige in te brengen. Uit het arrest Korosec volgt niet dat de rechter gehouden zou zijn in een situatie als hier aan de orde, waarin volgens appellant alle beschikbare medische gegevens zijn overhandigd en die door de verzekeringsartsen van het UWV bij hun beoordeling zijn betrokken…

Verder lezen
Terug naar overzicht