USZ 2017/330, CRvB 12-07-2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2466, 15/2420 WIA (met annotatie van A. Wit)

Inhoudsindicatie

Eigenrisicodrager, Betaling ziekengeld zonder voorafgaande beschikking, Vaststelling eerste arbeidsongeschiktheidsdag, Ziekengeldsanctie, Vangnetsituatie

Samenvatting

Essentie: Het behoort tot de taak van de eigenrisicodrager om op basis van de door haar verzamelde gegevens vast te stellen op welk moment sprake is van de eerste arbeidsongeschiktheidsdag.

Samenvatting: i. Art. 52c ZW voorziet erin dat, wanneer de eigenrisicodrager achteraf aan de juistheid van een aan het UWV opgegeven eerste arbeidsongeschiktheidsdag twijfelt en bijvoorbeeld behoefte heeft aan een beschikking waarbij de einddatum van betaling van ziekengeld…

Verder lezen
Terug naar overzicht