USZ 2017/333, CRvB 11-07-2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2495, 16/333 WWB e.v. (met annotatie van H.W.M. Nacinovic)

Inhoudsindicatie

Terugvordering, Geen schending inlichtingenverplichting, Niet in redelijkheid gebruikmaken van bevoegdheid, Wel aanspraak op studiefinanciering, Niet met terugwerkende kracht te verstrekken

Samenvatting

Essentie: Betrokkene had weliswaar geen recht op bijstand omdat hij aanspraak kon maken op studiefinanciering in de vorm van een rentedragende lening, maar nu deze niet met terugwerkende kracht kon worden aangevraagd, heeft het college ten onrechte bij de terugvordering van bijstand deze lening betrokken.

Samenvatting: Betrokkene 2 kon aanspraak maken op studiefinanciering met een partnertoeslag, wat als een…

Verder lezen
Terug naar overzicht