USZ 2017/338, CRvB 15-08-2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2807, 15/5779 WWB e.v. (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Beëindiging, intrekking en terugvordering bijstand, Boete, Verzwegen gezamenlijke huishouding, Waarnemingen, Stelselmatige observaties, Inbreuk op art. 8 EVRM, Inmenging niet te rechtvaardigen, Onvoldoende waarborgen, Onrechtmatig verkregen bewijs

Samenvatting

Essentie: De inbreuk die met de als stelselmatige observaties aan te merken waarnemingen is gemaakt op het recht op respect voor het privéleven van betrokkenen, berust niet op een voldoende duidelijke en voorzienbare en met waarborgen omklede wettelijke grondslag. Daarmee is art. 8 EVRM geschonden. De bevindingen uit

Verder lezen
Terug naar overzicht