USZ 2017/342, CRvB 16-08-2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2821, 16/4067 AWBZ

Inhoudsindicatie

Weigering pgb, Beheer van het pgb, Informatie van na de beslissing op bezwaar

Samenvatting

Essentie: Nu onduidelijk was wie het beheer van het pgb zou doen, is het pgb terecht geweigerd. De na de beslissing op bezwaar ingediende informatie wordt niet bij de beoordeling betrokken.

Samenvatting: Betrokkene was niet zelf in staat om aan de aan een pgb verbonden verplichtingen te voldoen en was voor het beheer van het pgb aangewezen op hulp van derden. In het bezwaarschrift is vermeld dat [A…

Verder lezen
Terug naar overzicht