USZ 2017/343, Geschillencommissie Zorgverzekeringen 05-07-2017, , 201700239 (met annotatie van J. Hallie)

Inhoudsindicatie

Afwijzing pgb voor wijkverpleging, Afbakening Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg, Onvoldoende medewerking aan onderzoek

Samenvatting

Essentie: Een pgb voor wijkverpleging op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) kan geweigerd worden met een beroep op art. 2.1 lid 1 Besluit zorgverzekering.

Samenvatting: Het beroep van verzoeker op een pgb voor wijkverpleging door zijn zoon, die hem verzorgt, op grond van zijn zorgverzekeringspolis wordt afgewezen. Uit het indicatierapport van de wijkverpleegkundige blijkt dat intensieve zorg nodig is. Er …

Verder lezen
Terug naar overzicht