USZ 2017/345, CRvB 08-08-2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2715, 15/3000 WWB e.v.

Inhoudsindicatie

Niet melden van op geld waardeerbare activiteiten, Schending van zelfde feitencomplex ten aanzien van twee verschillende colleges, Boete, Verminderde verwijtbaarheid, Draagkracht

Samenvatting

Essentie: Nu appellante de door college 1 opgelegde boete al heeft voldaan is er geen aanleiding om de door college 2 op hetzelfde feitencomplex gebaseerde boete aan de hand van de in acht te nemen draagkracht van appellante te matigen.

Samenvatting: Appellante ontving bijstand van college 2 tot 28 november 2013 en aansluitend ontving zij bijstand van college 1. Beide colleges

Verder lezen
Terug naar overzicht