USZ 2017/349, CRvB 04-08-2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2914, 16/3789 ALGEM-P e.v.

Inhoudsindicatie

Prejudiciële vraag, Derdelanders, Wonen buiten EU, Tijdelijk werken in EU

Samenvatting

Essentie en samenvatting: De CRvB verzoekt het HvJ EU bij wijze van prejudiciële beslissing als bedoeld in art. 267 VWEU uitspraak te doen over de volgende vraag: Moet art. 1 Vo 1231/2010 aldus worden uitgelegd dat werknemers met de nationaliteit van een derde land, die buiten de Unie wonen, maar tijdelijk in verschillende lidstaten werken in dienst van een in Nederland gevestigde werkgever, zich kunnen beroepen op (…

Verder lezen
Terug naar overzicht