USZ 2017/354, CRvB 12-07-2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2560, 15/7562 ZW

Inhoudsindicatie

Heroverweging in bezwaar, Wijziging grondslag van de weigering van ZW-uitkering

Samenvatting

Essentie: Het UWV had aan de hand van de in bezwaar door werkgeefster ingezonden stukken moeten beoordelen of werknemer op andere gronden dan een onjuiste schorsing geen aanspraak op ziekengeld had in plaats van te volstaan met het intrekken van het besluit tot beëindiging van het ziekengeld na schorsing.

Samenvatting: Het UWV had gelet op het heroverwegingskarakter van de bezwaarprocedure en de betrokkenheid in die procedure van appellante (werkgeefster/eigenrisicodrager) moeten

Verder lezen
Terug naar overzicht