USZ 2017/355, CRvB 18-07-2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2714, 16/4888 PW

Inhoudsindicatie

Besluit ter voorbereiding procedure, Opschorten beslistermijn, Aanvragen voorschot

Samenvatting

Essentie: De opschorting van een beslistermijn op de aanvraag om bijstand brengt op zichzelf geen verandering in het recht op een voorschot.

Samenvatting: De stelling van appellant dat hij door de opschorting van de beslistermijn, weergegeven in de brief van 21 mei 2015, is afgehouden van de mogelijkheid tot het aanvragen van een voorschot wordt niet gevolgd. Ingevolge art. 52 lid 1 Pw verleent het college uiterlijk binnen vier weken na de datum

Verder lezen
Terug naar overzicht