USZ 2017/359, Rechtbank Noord-Holland 11-04-2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:2870, HAA 16/1624 (met annotatie van E. van den Bogaard)

Inhoudsindicatie

Duurzaamheid van het ontbreken van arbeidsvermogen, Motivering

Samenvatting

Essentie: Medische onderbouwing dat eiseres in staat is arbeidsvermogen te ontwikkelen onvoldoende concreet en niet toereikend.

Samenvatting: Op het moment van beoordeling heeft eiseres geen arbeidsvermogen. De verzekeringsarts bezwaar en beroep concludeert dat de werknemersvaardigheden zich eventueel verder kunnen ontwikkelen. Daarbij geeft zij aan dat de ontwikkeling bij verstandelijk beperkten trager verloopt dan gemiddeld, zodat het eindpunt ook later wordt bereikt en dat bij een licht verstandelijke beperking in het algemeen groei is te verwachten

Verder lezen
Terug naar overzicht