USZ 2017/360, Rechtbank Overijssel 13-02-2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:675, AWB 16/1739

Inhoudsindicatie

Duurzaamheid van het ontbreken van arbeidsvermogen, Compendium Participatiewet, Beoordelingskader Duurzaamheid van het ontbreken van arbeidsvermogen, Motivering

Samenvatting

Essentie: Uit het Schattingsbesluit en uit art. 3:46 en 7:12 Awb volgt een motiveringsplicht voor wat betreft het vaststellen van het bestaan van de mogelijkheid tot ontwikkeling van arbeidsparticipatie. Deze motiveringsplicht houdt ook in dat moet worden weergegeven op welke in art. 1a lid 1 Schattingsbesluit genoemde aspecten ontwikkeling is te verwachten.

Samenvatting: In het beoordelingskader Duurzaamheid van het ontbreken van

Verder lezen
Terug naar overzicht