USZ 2017/362, CRvB 11-07-2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2496, 16/6229 PW (met annotatie van C.W.C.A. Bruggeman)

Inhoudsindicatie

Kinderalimentatie in mindering brengen op de bijstand, Bijstandsnorm voor een alleenstaande ouder, Wet hervorming kindregelingen, Gelijke norm alleenstaande en alleenstaande ouder, Arrest Hoge Raad

Samenvatting

Essentie: Bijstand naar de norm voor een alleenstaande ouder, die sinds 1 januari 2015 gelijk is aan de norm voor een alleenstaande, wordt mede ten behoeve van de inwonende minderjarige kinderen verleend. De ontvangen kinderalimentatie is dan ook terecht verrekend met de verleende aanvullende bijstand naar de norm voor een alleenstaande ouder.

Samenvatting: Uit de

Verder lezen
Terug naar overzicht