USZ 2017/363, CRvB 15-08-2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2809, 16/1416 PW (met annotatie van M.W. Venderbos)

Inhoudsindicatie

Opschorting en intrekking, Verzochte stukken voldoende concreet

Samenvatting

Essentie: Het gaat hier om concrete en specifieke gegevens die het college heeft verzocht bij de bijlage in de brief van 13 juli 2015. Dat deze bijlage niet opnieuw is bijgevoegd of niet is genoemd maakt niet dat het appellant bij het besluit tot opschorten op 25 augustus 2015 of bij het besluit tot intrekking op 8 september 2015 niet duidelijk was om welke gegevens het ging.

Samenvatting: Het opschortingsbesluit van 25 augustus 2015 kan niet los

Verder lezen
Terug naar overzicht