USZ 2017/367, CRvB 29-08-2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2948, 16/7312 NIOAZ

Inhoudsindicatie

Afwijzing aanvraag IOAZ, Gewezen zelfstandige, Urencriterium, Wachturen: aan bedrijf bestede uren, Ononderbroken uitoefenen van bedrijf

Samenvatting

Essentie en samenvatting: De omstandigheid dat betrokkene veel tijd doorbracht in zijn bedrijf met het wachten op klanten, maakt niet dat deze ‘wachturen’ niet gerekend moeten worden tot de aan het bedrijf bestede uren. In de IOAZ is niet gedefinieerd wat in het kader van die wet moet worden verstaan onder de term ‘ononderbroken rechtmatig uitoefenen van een bedrijf’. Vaststaat dat het bedrijf

Verder lezen
Terug naar overzicht