USZ 2017/368, CRvB 12-09-2017, ECLI:NL:CRVB:2017:3156, 15/2868 WWB e.v. (met annotatie van M.W. Venderbos)

Inhoudsindicatie

Vermogensonderzoek in buitenland, Risicoprofiel, Onduidelijke objectieve criteria, ‘Verdacht’ onderscheid, Strijd met het discriminatieverbod, Vervolgonderzoek verweven met onrechtmatig bewijs, Overgelegd taxatierapport, Nieuw onderzoek

Samenvatting

Essentie: Het hanteren van risicoprofielen op basis van onduidelijke criteria dat uiteindelijk leidt tot een onderzoek van alleen bijstandsgerechtigden van Turkse afkomst of met de Turkse nationaliteit betreft een onderzoek met een ‘verdacht’ onderscheid. Bij gebreke van gewichtige redenen is dit onderzoek én het vervolgonderzoek in strijd met het verbod op discriminatie. De bij

Verder lezen
Terug naar overzicht