USZ 2017/370, CRvB 16-08-2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2822, 16/4369 AWBZ e.v.

Inhoudsindicatie

Pgb, Intrekking subsidievaststelling

Samenvatting

Essentie: In dit geval is niet voldaan aan de voorwaarden om de subsidievaststellingen in te trekken.

Samenvatting: Het Zorgkantoor heeft zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat hij op grond van art. 4:49 lid 1 onder a Awb bevoegd is de subsidievaststellingen over 2012 en 2013 in te trekken, omdat het Zorgkantoor bij de vaststellingsbesluiten redelijkerwijs niet op de hoogte had kunnen zijn van de gebreken in de pgb-administratie van betrokkene en op grond waarvan de

Verder lezen
Terug naar overzicht