USZ 2017/374, HvJ EU 21-06-2017, ECLI:EU:C:2017:485, C-449/16 (met annotatie van H.J. Simon)

Inhoudsindicatie

Gezinsbijslagen, Recht op gelijke behandeling, Onderdanen van derde landen die houder zijn van een gecombineerde vergunning

Samenvatting

Essentie en samenvatting: Art. 12 Richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven, moet aldus worden

Verder lezen
Terug naar overzicht