USZ 2017/375, HvJ EU 13-09-2017, ECLI:EU:C:2017:673, C-569/15

Inhoudsindicatie

Vaststelling van de toe te passen wetgeving, Persoon die op het grondgebied van twee of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst pleegt uit te oefenen, Persoon die is aangesteld in een lidstaat en tijdens een onbetaald verlof van drie maanden werkzaamheden in loondienst verricht op het grondgebied van een andere lidstaat

Samenvatting

Essentie en samenvatting: Art. 14 lid 2 onder b sub i van Verordening (EEG) nr. 1408/71 moet aldus worden uitgelegd dat een persoon die op het grondgebied van een lidstaat woont…

Verder lezen
Terug naar overzicht