USZ 2017/46, CRvB 06-12-2016, ECLI:NL:CRVB:2016:4487, 16/3986 PW (met annotatie van H.W.M. Nacinovic)

Inhoudsindicatie

Gezamenlijke huishouding, Zorgbehoefte, Uitzondering gelijkstelling met gehuwden beperkt tot tweedegraadsbloedverwanten, Geen rechtvaardiging voor ongelijke behandeling van gelijke gevallen, Buiten toepassing laten

Samenvatting

Essentie: De uitzondering op de gelijkstelling van ongehuwd samenwonenden met gehuwden, opgenomen in art. 3 lid 2 onder a Pw, betreft een ongerechtvaardigd onderscheid in behandeling van gelijke gevallen voor zover deze uitzondering wegens het bestaan van een zorgbehoefte is beperkt tot bloedverwanten in de tweede graad.

Samenvatting: Art. 3 lid 2 onder a Pw maakt een

Verder lezen
Terug naar overzicht