Vakantie

Werknemer heeft tijdens zijn dienstverband jaarlijks recht op vakantie. In de vakantieperiode is werknemer vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden. De wettelijke bepalingen over vakantie zijn opgenomen in artikelen 7:634 tot en met 7:645 BW. De artikelen hebben een dwingendrechtelijk karakter, zodat niet ten nadele van werknemer kan worden afgeweken, tenzij anders is bepaald. Doel van het opnemen van vakantie is dat werknemers uitrusten en zich opladen (recuperatiefunctie). Vakantie draagt bij aan de gezondheid van werknemers, wat ook in het belang van werkgever is. In deze practice note de opbouw , opname, verval en afkoop van vakantie verder worden toegelicht. Ook wordt ingegaan op de bewijspositie bij verschil van mening tussen werkgever en werknemer.

Uitgelicht

Berekening waarde vakantie-uren (Koninklijke Theodorus Niemeyer B.V./Werknemer)
Werknemer vordert loon inclusief werkgeversdeel pensioenpremie en bonus wegens niet-opgenomen vakantie-uren. Aangezien werknemer tijdens het bestaan van de arbeidsovereenkomst nooit aanspraak maakte op uitbetaling van het werkgeversdeel pensioenpremie wordt…

W&R

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Jurisprudentie

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Tools

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Literatuur

(Alleen beschikbaar voor abonnees.)
 

Gerelateerde onderwerpen

Arbeidsongeschiktheid/ziekte

Loon

Wet arbeid en zorg (WAZO)

Termijnen

Verder lezen
Terug naar overzicht