Valt een buitenlandse nalatenschap in een Nederlandse huwelijksgemeenschap?


M en V zijn in Nederland gehuwd zonder huwelijkse voorwaarden. M heeft de Nederlandse en V de Italiaanse nationaliteit. Hun huwelijksvermogensregime wordt beheerst door Nederlands recht. Tussen M en V is in geschil of de Italiaanse onroerende zaken die V vóór het huwelijk krachtens Italiaans erfrecht had verkregen tot de huwelijksgoederengemeenschap behoren.

In tegenstelling tot de Rechtbank heeft het Hof geoordeeld dat de Italiaanse onroerende zaken in de huwelijksgemeenschap zijn gevallen. Volgens het Hof is de enkele omstandigheid dat de erflater niet erop bedacht hoefde te zijn dat de onroerende…

Verder lezen