Valt (restant)executie-opbrengst in de boedel van de failliet? (2012.12.2001)


Een onroerende zaak van X is door de eerste hypotheekhouder onderhands (ex 3:268 lid 2 BW) verkocht en geleverd voor een koopsom van € 325.000. Na voldoening van de eerste hypotheekhouder en na aftrek van de executiekosten, resteerde een bedrag van ruim € 63.000, dat zich op de kwaliteitsrekening van de notaris bevindt. Een maand na de levering is X in staat van faillissement verklaard. 
Over de verdeling van de opbrengst, waarvoor een rangregeling ex 3:271 BW was gevraagd…

Verder lezen
Terug naar overzicht