Naar de inhoud

Van Dam (EZ) over keuringskosten; presentatie Plan van aanpak ‘NVWA 2020’

Het Plan van aanpak NVWA uit 2013 is, mede naar aanleiding van bevindingen van de Auditdienst Rijk (ADR), herijkt en uitgewerkt in het Plan van aanpak ‘NVWA 2020’. Staatssecretaris Van Dam (EZ) biedt dit plan nu aan de Tweede Kamer aan.

Onder meer het kabinetsbesluit over de scheiding van keurings- en toezichtstaken is verwerkt in de verbeteracties in dit plan. Ook zijn de wensen van de vaste Kamercommissie EZ om betere informatie te verkrijgen over de voortgang van de verbeterpunten uit het plan van aanpak NVWA, verwerkt in ‘NVWA 2020’. Het plan borduurt voort op het plan uit 2013 en heeft tot doel de organisatie van de NVWA te versterken en de naleving te vergroten door meer kennis gedreven en risicogericht te werken.

Naar aanleiding van het rapport Internationale vergelijking kosten keuring en toezicht NVWA en de toets aan het beleid ‘Maat Houden’, beantwoordt Van Dam een serie vragen van de politieke partijen over de bevindingen en conclusies van dit rapport.


Kamerstuk; Kamervragen 14 december 2016
Beantwoording vragen naar aanleiding van het Schriftelijk Overleg over het rapport Internationale vergelijking kosten keuring en toezicht NVWA en toets aan Maat Houden en de begeleidende brief (Kamerstuk 33835, nr. 48)

Kamerstukken II 2016/17, 33 835, nr. 49  
Brief regering; Herijkt Plan van Aanpak NVWA: ‘NVWA 2020’

Kamerstukken II 2016/17, 33 835, nr. 49 (Bijlage)
NVWA 2020 Herijking van het Plan van Aanpak NVWA 2013

Kamerstukken II 2016/17, 33 835, nr. 49 (Bijlage)
Antwoord op verzoek vaste Kamercommissie EZ: verbeterpunten informatiepositie NVWA

Wetgeving
Jurisprudentie
Officiële publicatiesKamerstukken II 2016/17, 33 835, nr. 49
Europese regelgeving
Soort nieuwsKamerstukken
Publicatiedatum21-12-2016
Nummer2016/0399