Vanaf 1 januari 2004 worden andere eisen gesteld aan de BTW-factuur


Op dit moment hanteert ieder EU-land zijn eigen voorschriften voor de BTW-factuur. Dat geldt ook voor de elektronische factuur. Om de verschillen te harmoniseren is door de Raad van de Europese Unie een richtlijn aangenomen. Omdat de lidstaten deze richtlijn op 1 januari 2004 moeten hebben geïmplementeerd, heeft de staatssecretaris van Financiën een wetsvoorstel ingediend. De Tweede Kamer heeft op 4 november jl. met dit voorstel ingestemd.

De belangrijkste wijziging die wordt voorgesteld, betreft een uitbreiding van de gegevens die verplicht op de…

Verder lezen