Vanaf 2001 boekhoudplicht voor ‘overige werkzaamheden’ (2000.16.3134)


Particulieren die vermogen rendabel maken op een wijze die normaal actief vermogensbeheer te buiten gaat, worden ook onder de huidige Wet IB voor de waardestijging van het vermogen belast; inkomsten uit andere arbeid, art. 22.1.b Wet IB. Onder de Wet IB 2001 zullen deze voordelen progressief worden belast als resultaat uit overige werkzaamheden (art. 3.4.1.2 lid 1 letter c Wet IB 2001). Volgens de memorie van toelichting is het de bedoeling dat de bestaande jurisprudentie wordt voortgezet…

Verder lezen