Vanwege faillissement Icesave mogelijk via hardheidsclausule toch hypotheekrenteaftrek


Samenvatting

In antwoord op Tweede Kamervragen meldt de staatssecretaris van Financiën dat hij bereid is mogelijk de hardheidsclausule toe te passen als door het faillissement van Icesave-bank de werking van de bijleenregeling niet uitpakt zoals de regeling is beoogd. Het gaat om de situatie waarin mensen de gerealiseerde overwaarde van hun verkochte huis op een rekening bij de Icesave-bank hebben gezet en deze overwaarde door het faillissement zijn kwijtgeraakt. Door de werking van de bijleenregeling zou de aftrek van hypotheekrente worden beperkt, omdat de overwaarde wordt geacht te zijn besteed aan de eigen woning.

De toepassing van de hardheidsclausule is afhankelijk van de persoonlijke situatie en na weging van de feiten en omstandigheden van het geval.

Nieuwe regelgeving

Antwoorden op de vragen van het lid Tang over het geen recht hebben op hypotheekrenteaftrek vanwege het faillissement van Icesave.

Vraag 1

Is het waar dat er geen recht op hypotheekrenteaftrek bestaat als de overwaarde van de verkochte woning niet geheel wordt ingezet voor de aankoop van de nieuwe woning?

Antwoord 1

De bijleenregeling in de inkomstenbelasting kan ertoe leiden dat hypotheekrente voor een deel niet als eigenwoningrente aftrekbaar is. De bijleenregeling gaat uit van de gedachte dat het deel van de verkoopopbrengst van een eigen woning dat niet nodig is om de eigenwoningschuld af te lossen, wordt ingezet voor de aankoop van een volgende eigen woning. Financiert men de nieuwe woning echter ook voor dat deel met geleend geld, dan behoort de lening in zoverre niet tot de eigenwoningschuld, maar tot de rendementsgrondslag van box 3.

Vraag 2

Is het waar dat gedupeerden die meer dan 100 duizend euro overwaarde op Icesave hadden staan en daardoor niet meer in…

Verder lezen
Terug naar overzicht