Variabele beloning vastgesteld op nihil


Discretionaire bevoegdheid werkgever tot vaststellen van een variabele beloning kan ook inhouden een beperken tot nihil. Het gedurende vele jaren toekennen van een variabele beloning levert niet een recht als zodanig op en doet geen afbreuk aan die discretionaire bevoegdheid.

Feiten
Werknemer is in 1995 in dienst getreden bij (de rechtsvoorganger van) Connexxion, in de functie van Controller Tenderteam. De Regeling Variabele Beloning 2012 (hierna: de Regeling) van Connexxion is van toepassing. In die Regeling is onder meer is bepaald dat de werkgever zich…

Verder lezen
Terug naar overzicht