Vastgoedwaardering cruciaal voor banken (2013.12.2008)


In het decembernummer van VFC is een themanummer gewijd aan vastgoedwaardering onder de titel “vastgoed waarderen in een turbulent tijdsgewricht”. 
In de inleiding wordt het beeld geschetst van een markt waarin referenties schaars zijn en taxaties een heel ander gewicht hebben gekregen in de communicatie met allerlei belanghebbenden en hun adviseurs. Taxeren is niet meer alleen een spel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer: de markt moet erop kunnen vertrouwen dat taxaties goed en frequent worden uitgevoerd.
De auteurs, beiden werkzaam bij FGH Bank, leggen het verband tussen taxeren en…

Verder lezen
Terug naar overzicht