Vaststellen identiteit inzake cliëntenonderzoek Wwft niet vormvrij


In hoger beroep stelt X dat het cliëntenonderzoek inzake het vaststellen van de identiteit vormvrij is. Gelet op de wettelijke bepalingen in de Wwft slaagt dit betoog niet. Op dit onderdeel is het cliëntenonderzoek juist niet vormvrij. Doordat X helemaal niet beschikt over de gegevens aan de hand waarvan hij de identiteit van zijn cliënten heeft geverifieerd, slaagt het beroep van X op art. 4 lid 2 Wwft niet.

Achtergrond
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) stelt een onderzoek in naar de naleving van de Wwft door X…

Verder lezen
Terug naar overzicht