Vaststelling overhevelingstoeslag 1997


Verwijzing

(FBN 1997, 4)

In aanvulling op de fiscale cijfers voor 1997 zoals deze zijn opgenomen in Notafax nr 2, berichten wij u dat ook het percentage en het maximumbedrag van de overhevelingstoeslag voor 1997 zijn vastgesteld.

Per 1 januari 1997 is de overhevelingstoeslag gelijk aan 9,9% van het loon, met een maximum van ƒ 7.791. Dit maximum wordt bereikt bij een grondslag van ƒ 78.700.

Voor 1996 gold een percentage van 10% en een maximum van ƒ 7…

Verder lezen