Vaststelling van titel 7.4 (Huur) van het BW (1998.51.2964)


Op 2 juli 1998 is een wetsvoorstel tot vaststelling van titel 7.4 BW ingediend bij de Tweede Kamer (Kamerstukken 1997/1998 nr 26089). Uitgangspunt van het voorstel is dat met een hier en daar aangepast ontwerp-Meijers en integratie van hoofdzaken van de Hpw en de Whc in de woonruimtebepalingen, een eenvoudiger, overzichtelijker en evenwichtiger stelsel kan worden bereikt. Bijzondere aandacht is besteed aan (complexgewijze) renovatie, de zelf werkzame huurder en de versterking van de positie van de huurder bij achterstallig onderhoud. …

Verder lezen