Veel kansen om aantallen slachtoffers bij overstromingen terug te dringen


Er zijn concrete mogelijkheden om het aantal slachtoffers bij dijkdoorbraken en overstromingen in Nederland fors te beperken. Deze mogelijkheden worden in het waterveiligheidsbeleid nog nauwelijks benut. Het PBL laat in zijn studie ‘Kleine kansen – grote gevolgen’ zien dat de mogelijke aantallen slachtoffers met vele duizenden kunnen afnemen door dijken gericht te versterken en de evacuatiestrategie aan te passen.

Nederland is een veilige delta en de kans op overstromingen is klein. Toch zijn in Nederland overstromingsrampen met vele duizenden slachtoffers niet uit te sluiten. In september 2014 zal…

Verder lezen
Terug naar overzicht