Veel vertrouwen in uitwerking wetsvoorstel Omgevingswet


“De Omgevingswet geeft echt decentrale afwegingsruimte. Ook in economisch opzicht denk ik dat het daar de komende jaren om gaat. Als gemeenten en provincies dit goed aanpakken dan kan het de collegialiteit en integraliteit van het lokaal en regionaal bestuur zeker versterken.”

Zo omschreef Johan Remkes, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO) dinsdag op een bestuurdersbijeenkomst over de Omgevingswet het belang van het wetsvoorstel dat in juni aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Tijdens een paneldiscussie over het wetsvoorstel spraken de bestuursvoorzitters van IPO, VNG en…

Verder lezen
Terug naar overzicht