Vennootschap failleert nadat loonvordering is ingesteld – wat zijn de consequenties?


Werknemer stelt een loonvordering te hebben op Aska, uit hoofde waarvan werknemer Aska in kort geding heeft betrokken. De voorzieningenrechter heeft zijn vordering toegewezen. Ook heeft werknemer een bodemprocedure aanhangig gemaakt. Enige tijd later, op 8 januari 2013, wordt Aska failliet verklaard, waarna de curator de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk, ‘voor zover er een arbeidsovereenkomst bestaat’, opzegt. De kantonrechter constateert dat Aska was gefailleerd en dat het geding tegen haar ex art. 29 FW. van rechtswege is geschorst om alleen voortgezet te worden bij een…

Verder lezen
Terug naar overzicht