Vennootschap vordert onverschuldigd aan commissaris betaalde bestuursvergoeding


De beloning van een commissaris wordt ex art. 2:145 BW bepaald door AVA, ook als de commissaris bestuurswerkzaamheden verricht. De uitgekeerde management-/bestuursvergoeding heeft geen vennootschappelijke grondslag en is onverschuldigde betaald. Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat terugvordering door de vennootschap naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is.

Achtergrond
X is in de AVA van juni 2002 van Imeko N.V. benoemd tot lid van de RvC en aangewezen als voorzitter. Verder is in die vergadering besloten het honorarium van…

Verder lezen
Terug naar overzicht