Vennootschapscontract doorkruist huwelijksvoorwaarden (2010.7.2001)


Partijen zijn in 1970 huwelijkse voorwaarden overeengekomen. Daarin is ondermeer bepaald dat de aanbrengsten ten huwelijk en verkrijgingen om niet buiten de verrekening vallen. De wel te verrekenen posten worden ‘voor de verrekening geacht het eigendom te zijn van beide echtgenoten tezamen, ieder voor de helft’. Ten tijde van de huwelijkssluiting exploiteerde man een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. Daarna is de vrouw in de onderneming van de man gaan werken en zetten de man en de vrouw de onderneming voort in de vorm van een vennootschap…

Verder lezen
Terug naar overzicht