Vennoten na uittreding niet langer aansprakelijk voor schulden van de cv


Eisers, ex-deelnemers in het Canadafonds (een Canadees limited partnership vergelijkbaar met een Nederlandse cv) en allen in Nederland wonende Nederlanders, vorderen een verklaring voor recht dat de bank in Nederland onrechtmatig heeft gehandeld door geen melding te maken van de potentiële aansprakelijkheid van 'limited partners' na hun uittreding uit het partnership. Voorts vorderen zij een vrijwaring door de bank voor alle schade en kosten verband houdend met de deelnemingen in het Canadafonds.

Ter beoordeling van deze vordering onderzoekt de Rechtbank of de in het '…

Verder lezen