Veranderingen bij IT-aanbestedingen


Wat voor gevolgen heeft de nieuwe Aanbestedingswet 2016 op IT-aanbestedingen bij overheidsinstellingen?

Een van de wijzigingen is dat de Eigen Verklaring wordt ingewisseld voor het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’, hier blijft gelden dat alleen de geselecteerde inschrijver bewijsstukken hoeft over te leggen. Bewijsmiddelen mogen echter al tijdens de procedure worden opgevraagd. Dan moet wel blijken dat dit nodig is voor een goed verloop van de procedure.

Voor het indienen van inschrijvingen geldt vanaf juli een termijn van tien dagen (i.p.v. zes). Ook is er meer aandacht voor marktconsultatie. Deze term wordt in de Aanbestedingswet nu expliciet genoemd. Marktconsultaties kunnen uiterst nuttig zijn in de snel veranderende wereld van IT.

In de nieuwe Aanbestedingswet zijn straks alle procedures gelijkwaardig. Naast de ‘openbare’ en ‘niet-openbare’ procedure zijn dat de ‘Innovatiepartnerschap’ en de ‘Mededingingsprocedure met onderhandeling’. Vooraf goed inlezen welke procedure het meest geschikt is, is dan ook noodzaak.

Voor alle wijzigingen zie onderstaande link.

Bron: Facto.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht