Verbetering stelsel geschiloplossing


Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wenst dat in 2014 geschiloplossing voor burgers merkbaar beter verloopt. Recent heeft hij daarom aangegeven dat er een impuls moet komen aan de vernieuwing van geschiloplossing. Hij heeft toegezegd in 2012 te komen met maatregelen die mediation bevorderen. Ook moet rechtspraak vanaf 2015 digitaal toegankelijk zijn. Het stelsel van geschiloplossing moet, zo stelt hij, inspelen op veranderende wensen en behoeften in de samenleving. Innovatie is daarom noodzakelijk. De rechtspraak, de advocatuur, de gerechtsdeurwaarders en andere organisaties uit het rechtsbestel zijn bereid om samen te werken aan de doelstelling van de zogeheten innovatieagenda. Die richt zich op civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures en is tot stand gekomen in samenspraak met voornoemde organisaties.

Een van de plannen is dat vanaf 2015 de voortgang van een rechtzaak te volgen is via internet. Belanghebbenden kunnen een uitspraak bekijken via een register op het internet. Bij dit alles wordt rekening gehouden met mensen die minder goed met digitale middelen kunnen omgaan.

Een ander idee is om gerechtelijke procedures effectiever te maken. In 2012 moet daarom een eenvoudige, digitale procedure bij de kantonrechter worden ingevoerd. Partijen zouden dan de kantonrechter gezamenlijk digitaal een geschil moeten kunnen voorleggen zonder inschakeling van een advocaat. Zo kunnen mensen zelf bijdragen aan een snelle oplossing van hun probleem. Zij krijgen dan binnen zes weken een uitspraak.

Daarnaast is een voorstel dat rechters in bestuurszaken vroeg in de procedure een zitting zullen plannen om in samenspraak met de procespartijen te kijken naar mogelijkheden om het echte probleem op te lossen.

De minister heeft ook het belang benadrukt van buitengerechtelijke geschiloplossing. Een rechterlijke procedure is zijns inziens niet altijd…

Verder lezen
Terug naar overzicht