Verblijvensbeding en onherroepelijke volmacht (2007.08.2832)


In de rubriek ‘ Uit de praktijk van het Notarieel Juridisch Bureau’ worden de hindernissen aangegeven die de notaris op zijn weg vindt als gebruik moet worden gemaakt van de onherroepelijke volmacht die door een samenwoner in het kader van een verblijvensbeding aan de ander is verleend. Hoewel de onherroepelijke volmacht niet door overlijden van de volmachtgever eindigt (art. 3:74 lid 1), is gebruik van die volmacht na overlijden soms niet eenvoudig. Niet de overleden volmachtgever kan partij zijn bij de verdeling, maar de verdeling vindt…

Verder lezen