Verbod op overdraagbaarheid omvat niet mede een verbod tot verpanding (2013.35.2009)


Energieleverancier A BV en B BV hebben een overeenkomst gesloten op basis waarvan A BV elektriciteit koopt van B BV. B BV wekt die elektriciteit op met zijn biogasinstallatie. In de overeenkomst is vastgelegd dat voor de overdracht van rechten en verplichtingen uit de overeenkomst toestemming van de wederpartij vereist is. Wanneer A BV – ondanks belofte tot verbetering – structureel tekort blijft schieten in haar betalingsverplichting, verpandt B BV haar vordering op A BV aan de bank. 
Wanneer B BV op enig moment failliet gaat, meldt de bank…

Verder lezen
Terug naar overzicht