Of verbouwing leidt tot een nieuw goed voor de BTW blijft een feitelijke kwestie


Krachtens artikel 3.3.b Wet OB is een ondernemer omzetbelasting verschuldigd als een nieuw goed wordt vervaardigd dat (mede) wordt gebruikt voor BTW-onbelaste prestaties. In de onderstaande twee zaken is in geschil of door verbouwing een nieuw goed is ontstaan.

Casus 1: X exploiteert een bedrijf voor kinderopvang als bedoeld in artikel 11.1.w Wet OB. In 2001 verwerft X een woon-winkelpand. Tot aan de levering was in de winkelruimte een tandtechnisch laboratorium gevestigd. Om ter plaatse…

Verder lezen