Verbouwing woonhuis tot kantoorruimte


Art 3, lid 1, letter h, Wet OB 1968

De ondernemingsactiviteit van belastingplichtige, een vennootschap onder firma, bestond uit het optreden als tussenpersoon met betrekking tot assurantiën, financieringen en pensioenen. In dat kader werden uitsluitend vrijgestelde prestaties als bedoeld in art. 11 Wet OB 1968 (tekst 2000) verricht. De vennootschap onder firma had in 1999 een woonhuis gekocht voor f 320.000 en heeft in het jaar 2000 een overeenkomst van aanneming van werk gesloten om voor een bedrag van f 148.000 het woonhuis geschikt te maken voor een kantoorfunctie. De totale verbouwingskosten bedroegen ruim f 300.000.

De inspecteur heeft mede gelet op de verbouwingskosten en de functiewijziging een naheffingsaanslag opgelegd krachtens art. 3, lid 1, letter h, Wet OB 1968, omdat sprake zou zijn van een in eigen bedrijf vervaardigd goed. Hof Den Bosch heeft die aanslag echter vernietigd . Ondanks alle ingrijpende veranderingen en kosten is geen nieuw goed vervaardigd. Het uiterlijk van het pand is namelijk nauwelijks veranderd en het is nog steeds goed als woonhuis te gebruiken al moet daarvoor wel opnieuw maar tegen weinig kosten een badkamer worden ingericht.

(Hof Den Bosch 12 juni 2008, nr. 04/00433)

Verder lezen
Terug naar overzicht