Verdeling (2011.46.2008)


Partijen waren bij echtscheidingsconvenant een verdeling overeengekomen. In de echtscheidingsbeschikking was vervolgens bepaald, dat de in het convenant opgenomen vermogensrechtelijke regeling als in de beschikking opgenomen dient te worden beschouwd. De rechtbank Roermond, 11 mei 2011, LJN BQ3504, oordeelde dat de echtscheidingsrechter destijds, door overneming van het convenant in zijn beschikking, de verdeling tot stand heeft gebracht en dat op een verdeling door de rechtbank art. 3:196 BW (vernietiging wegens benadeling meer dan een kwart) niet van toepassing is.
De wenk…

Verder lezen
Terug naar overzicht