Verdeling (2014.03.2008)


Y wilde in 1991 een woning kopen waarop een agrarische bestemming rustte. Voor de woning was een vergunning van de gemeente vereist. Omdat Y geen agrarisch bedrijf uitoefende, benaderde hij zijn vriend (en veehouder) X die juist wel belangstelling voor de schuur en de bijbehorende landerijen had. X en Y verkregen het onroerend goed vervolgens op beider naam zodat Y een vergunning van de gemeente zou krijgen om het huis te bewonen. De hele koopsom werd door Y voldaan.
Zestien jaar later vordert Y verdeling van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht