Verdeling gemeenschap pas vijf jaar na echtscheiding: welke waarde? (2014.13.2001)


Nadat het huwelijk door echtscheiding was ontbonden, hebben partijen bijna vijf jaar lang gewacht met de verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. Ondertussen wijzigde de waarde van de te verdelen goederen, waaronder de voormalige echtelijke woning. Partijen strijden vervolgens over de vraag of van de regel dat voor de waardering van de te verdelen goederen uitgegaan dient te worden van de waarde op het moment van de feitelijke verdeling of dat hiervan afgeweken moest worden, nu er zoveel tijdsverloop was tussen de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking en de datum…

Verder lezen
Terug naar overzicht